Funkční gramotnost a její důležitost ve výchově | 24.05.2018

Funkční gramotnost a její důležitost ve výchově V posledních několika letech je v souvislosti se vzděláváním stále častěji slyšet termín funkční gramotnost – co tento pojem znamená a proč je v rámci výchovy a vzdělávání mládeže tak důležitý, se dozvíte v následujících řádcích. Funkční gramotnost zahrnuje znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k úspěšnému vykonávání pracovní činnosti, v širším pojetí pak také k znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k plnohodnotnému zapojení se do hospodářského, kulturního a společenského života. V našem prostředí se rozlišují tři základní druhy funkční gramotnosti, na které se současné vzdělávání orientuje – čtenářská, matematická a přírodovědná – a k nim přibývá také čtvrtá gramotnost, která se zaměřuje na využívání informačních a komunikačních technologií. Základem funkční gramotnosti obecně je schopnost najít, rozeznat, interpretovat, vyhodnotit a vhodně využít informace – ať už se jedná o správnou aplikaci matematických vzorců, nebo o schopnost vyhledat relevantní informace v textu. Je důležité funkční gramotnost rozvíjet napříč předměty a takovým způsobem, aby každý z žáků ve třídě měl možnost se co nejvíce zdokonalovat. Vzhledem k důležitosti funkční gramotnosti je podstatné, aby měly děti na její rozvíjení co nejvíce času a prostoru. Někteří mají ale pomalejší tempo, a právě těm může být nezastupitelným pomocníkem asistent pedagoga. Asistent, který má na ně dostatek času a je schopný ve spolupráci s učitelem vyhledat oblasti, ve kterých je třeba dalšího procvičování, tak aby byly možnosti žáka maximálně využity. Pokud se chcete stát asistentem pedagoga, o funkční gramotnosti i o mnoha dalších oblastech souvisejících s výchovou a vzděláváním se dozvíte vše podstatné na kurzu Studium pro asistenty pedagoga. Časový rozsah každého kurzu je 120 hodin a po jeho absolvování získáte nejen vhled do problematiky současného vzdělávání, ale hlavně možnost pracovat jako asistent pedagoga v celé řadě školských zařízení. Seznam aktuálních kurzů najdete na naší úvodní stránce www.fakta.cz.