Výchovné prostředí a jeho vliv na děti v mateřských školách | 24.05.2018

Výchovou rozumíme cílevědomé utváření či rozvíjení osobnosti, a je to právě výchova, na kterou je kladen největší důraz v mateřských školách. Nejedná se zde ještě o vzdělávání ve smyslu, v jakém k němu dochází později na základních, středních a vysokých školách, ale o pokládání základů právě k tomuto vzdělávání. V procesu výchovy hraje kromě genetických předpokladů zásadní roli výchovné prostředí. Výchovné prostředí je komplexem různorodých vnějších vlivů, od přírodních podmínek až po společenské prostředí. Z hlediska velikosti rozlišujeme makroprostředí (kontinent, stát – jiné prostředí ovlivňuje děti v Turecku a jiné u nás; politikou počínaje a náboženstvím konče), mezoprostředí (lokální prostředí – kraj, město) a mikroprostředí (rodina, školní třída atd.). Právě mikroprostředí je vzhledem k nejužším vazbám nejvhodnější k ovlivňování jednotlivých členů a k výchovným snahám. Takovýmto mikroprostředím je i prostředí mateřské školy. Děti, které sem chodí, jsou navíc ve věku, kdy jsou nejsnáze ovlivnitelné a jejich osobnost se teprve začíná formovat, proto je zásadní, aby se jim dostávalo kvalitní výchovy. Při vzrůstajícím počtu dětí ve třídách a při přijímání dvouletých dětí je ale nemožné, aby se jeden učitel zvládl všem věnovat na sto procent. A právě proto tu jsou nově objevené „chůvy“, které s výchovou těch nejmenších ve školkách pomáhají. Rádi byste se stali chůvou v mateřské škole? Stačí vám k tomu málo – absolvovat náš kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kromě teoretické přípravy vám zajistíme také nutné praxe v předškolních zařízeních. Po úspěšném absolvování kurzu hned získáte certifikát, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění a nastoupit do vámi vybrané školky. Veškeré potřebné informace včetně termínu budoucích kurzů najdete na naší stránce www.fakta.cz.