DĚTSKÉ HRY | 29.08.2018

V mateřské školce se děti nejen vzdělávají a chystají se na budoucí nástup na základní školu, ale především si hrají a formou hry poznávají svět i samy sebe. Hra je přirozenou dětskou činností, která je důležitá pro správný psychický vývoj a která se mění v jednotlivých věkových fázích. Mezi hlavní rysy hry patří spontánnost, svoboda, citová účast, zapojení fantazie a samoúčelnost (smyslem hry je hra samotná, výsledek je až druhořadý – tím se liší od práce). Hra přispívá k rozvíjení sociálních vztahů, kognitivních funkcí, emočních a fyzických dovedností, k poznávání světa i k mravnímu vývoji. Podle různých kritérií je možné hry dělit na různé typy. Jedním ze základních dělení je typologie Jozefa Kurice. Podle něj rozlišujeme hry: 1. Funkční: hry s vlastním tělem, které rozvíjejí primárně senzomotorické funkce 2. Manipulační: hry s předměty (např. čmárání, hnětení, skládání) 3. Napodobovací: napodobování činností zvířat a dospělých lidí 4. Receptivní: přijímání podnětů z vnějšku (např. prohlížení obrázků, poslouchání pohádek či hudby, sledování televize) 5. Úlohové (fiktivní): vycházejí z napodobovacích her, uplatňuje se zde fantazie, dítě přebírá úlohy ze života dospělých, zpravidla jsou to hry kolektivní a děti přebírají různé role 6. Konstruktivní: vycházejí z manipulačních her, dítě zachází s různými materiály, předměty a látkami, je zaměřeno na výsledek své činnosti, rozvíjí hlavně poznávací procesy V různém věku děti upřednostňují různé typy her. Učitelky v mateřských školkách se věnují především hrám, které jsou typické pro děti od 3 do 6 let a které co nejlépe rozvíjejí jejich potenciál. To je ale jiný typ her, než jsou hry rozvíjející děti dvouleté. A právě v takové chvíli hrají důležitou roli chůvy – ty se starají nejen o základní fyzické potřeby dětí, ale i o jejich psychický a kognitivní rozvoj. Pokud vás toto povolání zajímá, o činnosti chův v mateřských školkách, která zahrnuje i organizování her pro děti, se více dozvíte na našem kurzu Chůva pro děti do zahájení školní docházky.