Pohybové aktivity u předškolních dětí | 17.12.2018

Sport a pohybové aktivity obecně hrají v předškolním věku nezastupitelnou roli. Pokud poskytneme dětem správné podněty a naučíme je, jak bez rizik zranění zacházet se svým tělem, rozvineme u nich tzv. „pohybovou gramotnost“, kterou budou využívat po celý život. Tato pohybová gramotnost jim pomůže vybrat si i v dospělosti ten správný typ aktivit a kompenzovat tak sedavé zaměstnání, které na řadu z nich čeká. Výhodou u malých dětí je, že se sice rychle unaví, ale stejně rychle se zase „dobijí“. Pokud dítě provozovaná aktivita baví, je schopné se jí věnovat do totálního vyčerpání. Na to je třeba myslet a aktivitu včas ukončit, případně ji proložit klidnější činností. Pokud u dětí od malička pomocí her a soutěžních klání rozvíjíme pohybovou zdatnost, budujeme tím zároveň jejich samostatnost, sebedůvěru, schopnost rychlého rozhodování, vytrvalost, ale třeba i ochotu ke spolupráci, kterou musí osvědčovat při kolektivních hrách. Velký bonusem je pak to, že u nich vytvoříme „návyk“ na pravidelnou aktivitu, čímž ovlivníme jejich životní styl pozitivním směrem na mnoho let dopředu. Je úplně jedno, jestli budete s dětmi hrát na honěnou, chystat pro ně opičí dráhy a slalomy, nebo je zasvětíte do základů jógy (vše samozřejmě přiměřeně jejich věku a schopnostem). Důležité jsou především následující body: aktivita musí být pro děti srozumitelná, musí je bavit, musí jim umožňovat jistou míru spontaneity a dávat jim prostor pro vlastní kreativitu. Tímto způsobem se děti učí nejlépe – a to platí jak pro osvojování si pohybových dovedností v mateřské školce, tak třeba výuku matematiky na vyšším stupni. Pokud navštívíte náš kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, zjistíte nejen to, jak malé předškoláčky správně vést k pohybu, ale třeba i to, jak předcházet jejich zraněním, jak si správně rozplánovat aktivity nebo čeho byste se při dětských hrách a sportování měli určitě vyvarovat.