OSOBNOST UČITELE V MODERNÍ ŠKOLE | 31.07.2017

Učitelská a vychovatelská profese, minimálně v podobě mentorování a neformálního vychovávání mládeže, existuje v západní kultuře po tisíciletí. Zářným příkladem je Sokrates, antický vzor filosofa a pedagoga (paidagogos – ten, který doprovází) s pevnými morálními zásadami, který byl ochotný pro své ideály zemřít. Pro svého žáka Platona se tak stal vzorem hodným obdivu a následování, a stejně tak by to mělo fungovat u každého správného učitele.

 

Co ale dělá z učitele toho pověstného „správného učitele“? Jaké by měl mít schopnosti, dovednosti a hodnoty, jaká by měla být jeho osobnost? Na tyto otázky, které si každý učitel klade od dob studia až do chvíle svého odchodu do důchodu, můžete najít odpovědi na vzdělávacím kurzu Osobnost učitele – Dobrý učitel.

 

V rámci tohoto šestihodinového semináře se dozvíte vše potřebné o roli učitele při výchově dětí, o jeho osobních i profesních kompetencích a o etických hodnotách. Dalšími oblastmi, kterých se dotknete, bude (pseudo)autorita, sebehodnocení, kontrola či zpětná vazba. Pokud pochopíte důležitost těchto součástí vzdělávacího procesu v teorii, nic už vám nezabrání adekvátně je využívat i v praxi. Od našeho kurzu je pak už jen krůček k tomu stát se „správným učitelem“ – tedy takovým učitelem, na jakého budou žáci s láskou a respektem vzpomínat dlouhá léta.