PRAKTICKÁ NÁPRAVA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ | 31.07.2017

Se specifickými poruchami učení se v rámci své praxe setkává v podstatě každý učitel, proto je třeba se tímto tématem do hloubky zabývat. Děti se specifickými poruchami učení, ke kterým patří například dysgrafie, dyskalkulie nebo dysortografie, mají zvláštní požadavky na přístup a aby dosahovaly srovnatelných výsledků s „normálními“ žáky, je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

V rámci kurzu Náprava specifických poruch učení prakticky si ujasníte nejen cíl a význam nápravy těchto poruch, ale hlavně se seznámíte s platnými zásadami nápravné péče. Při vzdělávání dětí s SPU a ADHD hraje ústřední roli jeden důležitý faktor, a tím je motivace. Tyto děti musí vynakládat zvýšené úsilí, aby dosáhly výsledků, které od nich požadujeme, a proto je třeba je také ve zvýšené míře motivovat.

V rámci šestihodinového akreditovaného kurzu si osvojíte techniky pro trénink pozornosti a soustředění a naučíte se, jak vhodně u dětí rozvíjet sluchovou paměť, zrakovou paměť, orientaci v prostoru nebo grafomotoriku. Pomůžeme vám také s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů, které je potřeba pro každé dítě vytvořit.

Ačkoli je odstraňování obtíží dětí se specifickými poruchami učení během na dlouhou trať, se správnou přípravou a znalostmi je možné tento proces úspěšně absolvovat. Ulehčete práci sobě a usnadněte proces vzdělávání dětem se specifickými potřebami díky absolvování našeho kurzu – uvidíte, že bude přínosný pro všechny strany.