Ženy jako učitelky | 08.08.2017

Posledních sto let vneslo do života žen velké změny. Emancipace s sebou přinesla nejen možnost volit nebo plánovat mateřství, ale také realizovat se v pracovním životě. V současné době už mohou ženy zastávat pozice ředitelek, právniček, lékařek nebo vědkyň. Řada povolání se stále ještě považuje spíše za mužská (zejména v oblasti řemesel a technických oborů), existuje ale i mnoho profesí, kde ženy zcela převládají – a jednou z těchto profesí je profese učitelská.
 
Mužů je zejména v oblasti základního školství stále málo, jejich přítomnost ve třídách by přitom byla nanejvýš žádoucí - zejména kvůli malým chlapcům, kteří by tak ve škole mohli najít svůj mužský vzor k identifikaci. I přes lobby pedagogických univerzit se ale do učitelství muži stále moc nehrnou. K příčinám patří zejména nízké finanční i společenské ohodnocení této tak těžké a psychicky náročné práce. Automaticky se také předpokládá, že ženy jsou díky svým mateřským schopnostem a zkušenostem k výchově dětí ideální a že pokud už mají muži učit, pak na univerzitách nebo středních školách technického směru.
 
Nic z toho ženám jejich pozici ve školství neulehčuje. Často také narážejí na to, že těžko ladí dohromady rodinný a pracovní život, a to nejen v případě, kdy jsou nuceny učit své vlastní děti. Pokud dochází ke konfliktu rolí, může se žena cítit frustrovaně, což se negativně odráží jak ve škole, tak doma. Kdo z nás už někdy neslyšel větu, že učitel je povolání, ale učitelka diagnóza. Jak zabránit tomu, aby vás tato profese „nesemlela“, se dozvíte na semináři Žena ve škole aneb Jak si lépe rozumět. Na tomto kurzu se můžete naučit, jak využívat přirozenou autoritu související se zdravým ženstvím, a která je zcela jiná, než autorita mužská. Dozvíte se tu také zajímavosti o společenském systému a pozici učitelek v něm nebo o tom, jak budovat pocit vlastní ceny a vzbuzovat v ostatních respekt. Práce učitelky nemusí být nutně stresující prací – měla by být hlavně smysluplným povoláním, které svým nositelkám přináší zaslouženou úctu a pocit zadostiučinění. Prvním krůčkem k této proměně pak může být právě náš kurz Žena ve škole.