ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO SPECIFIKA VE ŠKOLSTVÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-13687/2018-2-471

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • základní právní předpisy - zákoník práce, prováděcí předpisy
  • pracovní poměr: pracovní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, specifická úprava pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovnících, zkušební doba; jmenování, postup po odvolání; skončení pracovního poměru
  • pracovnělékařské služby - právní úprava, lékařské prohlídky, jejich úhrada
  • dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti - rozdíly, podmínky pro uzavření
  • pracovní doba - rozvržení pracovní doby, evidence, přestávky v práci, zvláštní úprava pracovní doby u pedagogickcýh pracovníků
  • úprava dovolené