PRÁVNÍ POSTAVENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • pravomoci ředitele školy, školského zařízení vyplývající zejména ze školského zákona
  • pravomoci ředitele školské právnické osoby
  • konkursní řízení
  • odvolání ředitele školy a školského zařízení z funkce (zákoník práce, školský zákon)