SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • zákon č. 500/2005 Sb., správní řád
  • působnost správního řádu, základní zásady správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí, odvolání
  • rozhodování ředitele mateřské, základní, střední, vyšší odborné školy a ředitele školského zařízení podle školského zákona
  • rozhodování ve věci úplaty za poskytování vzdělávacích a školských služeb
  • rozhodování ředitele podle zákona 109/2002 Sb.