CESTOVNÍ NÁHRADY

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • platná právní úprava poskytování cestovních náhrad
  • správný postup zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
  • řešení tuzemských a zahraničních pracovních cest, školy v přírodě, výlety, lyžařské kurzy,…
  • sjednávání místa výkonu práce a pravidelné pracoviště, detašovaná pracoviště
  • poskytování a krácení stravného
  • používání soukromých silničních motorových vozidel a náhrady s tím spojené
  • paušalizace cestovních náhrad