BOZP V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Aktuální přehled platné legislativy
  • Školní úrazy, pracovní úrazy
  • Dokumentace BOZP
  • Bezpečnost budov, správa a údržba budov z pohledu PO
  • BOZP z hlediska zákoníku práce