KOMUNIKACE V ŠIRŠÍ SOCIÁLNÍ SKUPINĚ, AUTORITA A MOC, KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • tvořivé řešení konfliktů, problémů a krizí
  • chvála, pochvala a trest
  • efektivní práce se třídou a sborovnou
  • komunikace s veřejností
  • obtížné hovory s rodiči
  • jak sdělit něco nepříjemného (poznámka)