DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Konfrontace psychologického a pedagogického pohledu na problematiku práce s problémovými dětmi
  • Psychologické příčiny nejrůznějších druhů problematického chování některých dětí (napr. hyperaktivita, ADHD, různé projevy agresivity, provokativní chování, nezvladatelné záchvaty zlosti, šikanování, absence, lhaní, krádeže, vandalismus, kouření, alkohol, návykové látky, mentální anorexie, rasismus, sebevražedné pokusy, sebepoškozování vraždící "hodné" děti
  • Možnosti řešení a prevence, problematika trestání
  • Problémy s vlastními zkratkovitými reakcemi
  • Příklady řešení