ROLE MATKY V SEPARAČNÍCH FÁZÍCH DÍTĚTE

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Socializace jedince - člověk jako svébytná osobnost
  • Role matky a otce v průběhu separačních fází
  • Psyhická odolnost jedince v jednotlivých fázích ovlivněna retencí nezpracovaných prožitků
  • Vztahové problémy v partnerských vztazích, problémy s intimitou při navazování a ukončování partnerských vztahů