JAK POMOCI AUTISTICKÝM DĚTEM VE ŠKOLE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na teoretické poznatky a praktické zkušenosti, možnosti hry, cvičení a techniky usnadňující učiteli práci s autistickými dětmi.

Anotace:

 • Co je to autismus a kdo může provést diagnózu.
 • Historický přehled a vývoj názorů na autismus. Kanner a Asperger.
 • Formy autismu dle rozumových schopností dítěte (vysokofunkční a nízkofunkční autismus).
 • Znaky autismu.
 • Lze autismus léčit nebo zlepšit? Různé možnosti.
 1. Některé doporučení výchovné postupy:
  - jak postupovat při nápravě nevhodného chování
  - nácvik dovedností každodenního života
  - rozvoj komunikace
  - podpora nezávislosti
 2. Některé doporučované vzdělávací metody:
  - strukturované prostředí
  - učení postupnými kroky
  - příležitostné učení
  - diskriminační syndrom
 3. Dospívající s autismem:
  - obsedantní chování a rituály, jejich náprava
  - možnosti zlepšení sociálního chování
 4. Možnosti dalšího vzdělávání
 5. Problémy v sexuálních vztazích