UŽ PŮJDU DO ŠKOLY, ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Školní zralost
  • Rozvoj kognitivních funkcí u dětí předškolního věku
  • Sociální dovednosti
  • Specifické poruchy učení
  • Rodiče a pedagog
  • Škola a školské poradenské pracoviště
  • Děti mimořádně nadané
  • Děti s odloženou školní docházkou