PROBLÉMOVÉ DĚTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • školní nekázeň - projevy, příčiny, příznaky a zvládání účitelem
  • záškoláctví - příčiny, vztah rodičů k záškoláctví, pedagogická opatření
  • strach ze školy - osobnost problémového žáka, příčiny, řešení pedagogem
  • lhaní - motivace, postupy řešení
  • krádeže - výskyt a náprava
  • výchovné problémy ve třídě s výskytem šikany - podmínky vzniku šikany, typy agresorů, osobnost obětí i aktérů, postoje rodičů, zjištění šikany a vyšetření, pedagogická opatření
  • řešení konfliktů mezi žáky
  • nápravné techniky - skupinové techniky rozvoje - sociální percepce a upevňování vzorců žádoucího chování, nácvik sociálních dovedností s využitím sociálně psychologických her
  • pedagogické intervence u rizikového chování dětí a mladistvých, aneb co udělat, když ... (záškoláctví, vandalismus, krádeže, skupinové delikty v partě, šikana, homofobie, agresivita vůči učitelům, drogy)
  • příklady z praxe