ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A JEJÍ ROZVOJ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • předpoklady ke čtení
  • co vyžaduje čtení - co je důležité pro rozvoj čtení
  • metody k rozvoji čtenářské gramotnosti včetně praktických ukázek
  • učební styly
  • pracujeme se všemi smysly žáků
  • informační gramotnost
  • praktická ukázka jednotlivých činností a metod pro rozvoj čtenářské gramotnosti