VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • definice nadání, mimořádné nadání
  • legislativní a koncepční rámec vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • postup při vzdělávání mimořádně nadaných žáků (diagnostika, tvorba individuálního vzdělávacího plánu, pedagogická diagnostika, metody a postupy při vzdělávání)
  • kontakty na poradenská a odborná pracoviště a další organizace