JAK SPRÁVNĚ HODNOTIT SVÉ ŽÁKY?

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • cíle, pravidla a kritéria hodnocení
  • pedagogická diagnostika
  • formy a metody hodnocení
  • kroky a postupy nutné k tomu, aby hodnocení žáků působilo kladně na dosahování cílů