NA CO SI DÁT POZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ VE ŠKOLSTVÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Jak správně uzavírat smlouvy
  • Zásady uzavírání smluv
  • Účastníci smluv
  • Zákonná a další omezení účastníků k uzavírání smluv
  • Principy uzavírání smluv
  • Úskalí uzavírání smluv
  • Typové smlouvy (smlouva kupní, smlouva darovací, smlouvy užívací, smlouva o dílo)
  • Na které části si dát pozor
  • Související otázky (zajištění závazků, promlčení...)
  •