TIMEMANAGEMEMT - jak řídit výkon a čas a zvýšit svou osobní efektivitu?

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • vymezení pojmů
  • základní pojetí timemanagementu jako definování priorit
  • význam času
  • důvody pro osvojení si pravidel timemanagementu
  • Paretův princip, Eisenhowerovo pravidlo
  • stanovení denních a týdenních plánů
  • delegování - definování priorit, co delegovat lze a co je naopak zakázáno delegovat, postupy a techniky