VEDENÍ LIDÍ A ŠKOLY - ŘÍDIT NEBO VÉST?

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • objasnění pojmu vedení lidí z hlediska efektivnosti řízení a dosahování cílů organizace
  • pojmy management, leadership, followship, autorita vedoucího
  • jednotlivé přístupy a styly řízení, jejich přednosti a nedostatky
  • význam správného posouzení situace a volby efektivních metod a přístupů