MOTIVACE VE ŠKOLSTVÍ ANEB JAK MOTIVOVAT BEZ PENĚZ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • základní vymezení pojmu motivace, co očekáváme od zvýšení motivace
  • zdroje motivace, hodnotové systémy a jejich význam
  • dynamika motivace, motivace jednotlivce a motivace týmu
  • motivace a výkon, příčiny náhlého snížení motivace
  • motivace k práci, demotivace, vyhoření
  • motivační nástroje
  • využití poznatků v konkrétní každodenní praxi, pozitivní a negativní motivace
  • motivace a spokojenost, jak chválit a jak kritizovat
  • motivační programy