JAK ÚSPĚŠNĚ PRACOVAT S DĚTMI, KTERÉ MAJÍ PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-36083/2015-2-861

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

 • získávání dětí ke spolupráci - neúčinné reakce (výtky, hrozby, příkazy)
 • způsoby odvrácení konfliktů
 • jednání s dětmi, které dávají najevo negativní pocity - empatická reakce
 • dohody a pravidla soužití ve třídě a jejich vytváření s dětmi
 • rizika trestů a co místo nich
 • sociální klima skupiny a třídy
 • přijetí diagnózy a porozumění danému stavu
 • základní způsoby reagování na problémové chování
 • týmová spolupráce
 • pedagogické intervence u dětí s problémovým chováním
 • výcvik sociálních dovedností