AKTUÁLNÍ STAV ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

Obsah kurzu je aktuálně upravován podle současné platné legislativy.