HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ HODNOTÍCÍHO POHOVORU

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Hodnotit či nehodnotit
  • Jakým způsobem hodnotit
  • Medoty hodnocení
  • Hodnotící rozhovor
  • Chyby v hodnocení
  • Případové studie