ŽENA V POZICI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Osobnost ženy. Role manažerky, další sociální role ženy a jejich zvládání. Sebepojetí a vlastní hodnotový systém.
  • Ženkost, charisma, image. Sebeprezentace, vystupování a reprezentace.
  • Rétorské umění, argumentační a vyjednávací dovednosti.
  • Přirozenost, respekt a autorita založená na sebeprosazení, pozitivní sebehodnocení a zdravé sebevědomí.
  • Manažerské schopnosti a dovednosti. Organizace pracovního času, priority úkolů. Řešitelské a operativní porady. Tým a týmová spolupráce.
  • Originalita a síla ženského způsobu vedení, výhody a nevýhody.
  • Prezentace školy, školského zařízení. Prezentační techniky. Strukturování a provedení prezentace.
  • Efektivní komunikace s pedagogickým sborem, s žáky, s rodiči, s nadřízenými. Zvládání prevence stresových situací. Předcházení konfliktních situací, zvládání emocí a účinných strategií řešení konfliktů.