PERSONÁLNÍ POLITIKA A SYSTÉM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Základní právní předpisy (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/2006 Sb., o pedagogických pracovnících, prováděcí předpisy).
  • Plánování v personální oblasti a výběr zaměstnanců (výběrová řízení, plánování pracovních míst zejména v souvislosti s odchody zaměstnanců do důchodu, mateřská, rodičovská dovolená, vzdělávání zaměstnanců, postup před uzavřením pracovního poměru, zákaz diskriminace).
  • Pracovnělékařské služby - právní předpisy - zákon č. 373/2011 Sb., prováděcí vyhláška 79/2013 Sb., povinnosti zaměstnavatele, povinnosti zaměstance, úhrada pracovnělékařských služeb.
  • Povinnosti zaměstnavatele - zejména stanovené v § 103, § 37 zákoníku práce, povinnosti zaměstnance - základní povinnosti, povinnosti vedoucích zaměstnanců.
  • Vznik pracovního poměru - pracovní smlouva a jmenování (kdy se zaměstnanec jmenuje, kdy se uzavírá pracovní smlouva), obsah pracovní smlouvy, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, další nepodstatné náležitosti pracovní smlouvy.
  • Ukončení pracovního poměru (dohoda - co by měla obsahovat dohoda, výpověď zaměstnance, výpověď zaměstnavatele - důvody, další způsoby).
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.