SOUČASNÁ PROFESNÍ ROLE ŽENY A STATUS ŽENY PEDAGOŽKY

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-28896/2014-2-715

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Obsah sociální role učitelky. Osobní očekávání a očekávání sociálního okolí.
  • Konflikt rolí. Zvládání náročných situací.
  • Sociální status jako pozice ve společenském systému, vyjádření hodnoty osobnosti.
  • Otázka sebehodnocení a pocit vlastní ceny.
  • Sociální přitažlivost profese učitelky. Osobní prestiž spojená s pocitem moci.
  • Osobnost ženy učitelky, vliv image, charisma na respekt a úctu k ženě učitelce. Ženskost, přirozenost a autorita. Verbální a neverbální komunikace.
  • Sebeúcta, seberespekt a sebepřijetí jako předpoklad pro úctu, respekt a přijetí druhých.