HODNOCENÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Pracovní doba ve školství - rozvrh a evidence pracovní doby (povinnosti zaměstnavatele), pracovní doba a specifika u pedagogických pracovníků, kratší pracovní doba, přímá pedagogická činnost a práce související s přímou pedagogickou činností, přestávky v práci na jídlo a oddech, přestávky mezi směnami.
  • Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve školství (zařazování do platových tříd, platových stupňů, popis pracovního místa, plat a jeho jednotlivé složky - nárokové a nenárokové).
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - plán vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace (rozdíl, nároky zaměstnance).
  • Osobní spis (obsah osobního spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu), potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek.