UČÍME SE HROU

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-25340/2016-2-662 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • sociální učení (sociální posilování, učení nápodobou a identifikací)
  • sociální dovednosti (interakční, percepční a komunikační)
  • zácvik do her a cvičení, které příznivě působí na všestranný rozvoj osobnosti dítěte (psychomotorické, rozvíjející percepční a kognitivní funkce, k rozvoji představivosti a kreativity, rozvíjející sociální dovednosti, relaxační)