AGRESE A AGRESIVITA U DĚTÍ A MLÁDEŽE

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  •  Rozdělení základních pojmů agresivita x agrese
  • Příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže – genetické předpoklady, chování skrytě agresivní matky a důsledky na chování dítěte – možnost vzniku opozičního vzdoru u dítěte (rozbor základních charakteristik chování dítěte v opozičním vzdoru, možnosti řešení), potvrzování funkčnosti agresivity v souvislosti se zvýšenou agresivitou u jedince, agresivita způsobená organickou bází, agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou (rozbor bazální jistoty, kategorie dětí s neuspokojenou bazální jistotou, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení)
  • Agrese jako projev agresivity v chování dítěte
  • Směry agrese – agrese vybitá na neživém předmětu, agrese vybitá na zvířeti
  •  Autoagrese – typy autoagresí – stereotypní autoagrese, automutilace, kompulzivní autoagrese,  impulzivní autoagrese – spouštěče výše uvedených typů autoagresí, možnosti řešení v rámci školního prostředí
  • Základní dělení agresí – agrese emocionální, instrumentální nutná a žádoucí – jejich projevy ve školním prostředí, možnosti řešení
  •  Moyerova klasifikace agresí:

·         - predátorská agrese – její projevy u dětí a pedagogů, scénář doplity, racionality a skupinové hlouposti – důsledky pro dítě procházející tímto scénářem, predátorská agrese v pohybu v souvislosti se šikanujícím chováním

·         - Agrese mezi samci nebo samicemi – Gloningerův vývoj osobnosti dítěte, základní scénáře chování, které vzniká v předškolním věku, děti se zvýšenou mírou bránění se poškození, děti se zvýšenou mírou impulzivity, jedince se zvýšenou mírnou závislosti na psychologické odměně  - jejich chování ve školním prostředí – směřování k agresi či submisi – důsledky pro další vývoj jedince

·         - Dráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí – přetěžování dítěte, kladení nereálných nároků na dítě ze strany rodičů, vliv na chování dítěte

  • Možnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy – základní formy regulace chování, pravidla při používání metody odměn a trestů, pozitivní motivace jako možnost korekce agresivního chování