ADHD - SPECIFICKÁ PORUCHA CHOVÁNÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

 • Vymezení základních pojmů ADHD x ADD
 • Příčiny vzniku ADHD
 • Hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání
 • Pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD – rozsah pozornosti, kapacita pozornosti, figura a pozadí, možné způsoby reedukace
 • Zabíhavost a perseverace myšlení u dětí s ADHD x ADD – praktické ukázky ve školní praxi a možnosti řešení
 • Emocionalita dítěte s ADHD x ADD – řešení problémů, impulzivita, reaktivní chování výše uvedených dětí ve spojení s případným agresivním chováním, možnosti zvládání emočních ataků
 • Motorika u dětí s ADHD x ADD
 • Sluchové vnímání a jeho možné narušení u dětí s ADHD x ADD – fonematický sluch, sluchová analýza a syntéza, percepce a reprodukce rytmu, sluchová paměť – projevy, možnosti reedukace
 • Zrakové vnímání a jeho možné narušení u dětí s ADHD x ADD – zraková diskriminace, PLO, vizuomotorická koordinace, zraková paměť, tělesné schéma – projevy v praktickém životě, možnosti reedukace
 •  Intermodalita – schopnost propojování jednotlivých funkcí a její blokace
 •  Rizika v chování u dětí s ADHD x ADD – především v případě nerespektování zvláštností tohoto dítěte – útěky, sebepoškozování, opoziční vzdor,…