JAK POMOCI DĚTEM S ADHD A ADD

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřen na teoretické poznatky a praktické zkušenosti, možnosti hry, cvičení a techniky usnadňující učiteli práci s dětmi s ADHD a ADD.

Anotace:

  • Charakteristika, deficit pozornosti, hyperaktivita, impulzivita, příčiny vzniku poruch
  • Pravděpodobné příčiny - vnější, vnitřní vývojové poruchy
  • Výskyt ADHD v populaci - srovnání s ostatními poruchami
  • Projevy dětí s ADHD - pozornost, aktivita, impulzivnost, motorika, verbální komunikace, krátkodobá paměť, poruchy osobnosti, spánek, jídlo, problémy s učením
  • Dítě s poruchou ve škole, prevence problémového chování ve třídě
  • Zaměření na upoutání a udržení pozornosti dětí s poruchou, doporučované postupy
  • Spolupráce rodiny a školy, osobnost učitele