VYUŽITÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRÁCI PEDAGOGA

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-31412/2016-2-875

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Seznámení se s legislativními změnami (novela školského zákona zavádějící společné vzdělávání - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání žáků mimořádně nadaných, nový institut revize zpráv a doporučení, vyhláška č. 27/2016 Sb. a z ní vyplývající postupy škol při aplikaci podpůrných opatření, novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a dalších vyhlášek v návaznosti na zavedení společného vzdělávání s důrazem na nové povinnosti škol a školských zařízení)
  • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami po novele školského zákona
  • Struktura podpůrných opatření a jejich členění do pěti stupňů
  • Struktura a obsah Plánu pedagogické podpory
  • Individuální vzdělávací plán a pedagogická diagnostika