NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

 • Narušená komunikační schopnost - základní pojmy
 • Vývojová nemluvnost (dysfázie)
 • Získaná orgánová nemluvnost (afázie)
 • Získaná neurotická nemluvnost (mutismus, elektivní mutismus)
 • Narušení článkování řeči (dyslalie, dysartrie)
 • Narušení plynulosti řeči (balbuties, tumultus sermonis)
 • Narušení grafické stránky řeči (specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • Narušení zvuku řeči (palatolalie, rinolalie)
 • Poruchy hlasu (dysfonie)
 • Symptomatické poruchy řeči
 • Kombinované vady řeči
 • Co není narušená komunikační schopnost (fyziologická nemluvnost, vývojová dysfluence, fyziologické dyslálie, fyziologický dysgramatismus)