FINANČNÍ ZDROJE, TOKY FINANCÍ VE ŠKOLSTVÍ

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-25340/2016-2-662 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • prostředky na úhradu přímých vzdělávacíh nákladů
  • pravidla využití prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu
  • rozpis dotace ze státního rozpočtu na příme vzdělávací náklady
  • vlastní hospodaření