FINANČNÍ ZDROJE, TOKY FINANCÍ VE ŠKOLSTVÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • prostředky na úhradu přímých vzdělávacíh nákladů
  • pravidla využití prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu
  • rozpis dotace ze státního rozpočtu na příme vzdělávací náklady
  • vlastní hospodaření