ROZPOČET ŠKOLY A JEHO TVORBA, HOSPODAŘENÍ S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • základní pravidla čerpání rozpočtu
  • návrh rozpočtu, struktura návrhu rozpočtu
  • závazné ukazatele
  • rozpočtové změny