UMĚNÍ SEBEPREZENTACE, PŘÍPRAVA NA VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • komunikace v zátěžové situaci, překonávání ostychu
  • základní pravidla přesvědčivého vystoupení
  • jak upoutat pozornost posluchače
  • nonverbální podpora přesvědčivosti
  • příprava na veřejné vystoupení
  • komunikace s médií, zklidňující techniky