JAK VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT FKSP VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů
  • účel fondu a jeho tvorba
  • okruh osob, kterým lze plnění z fondu poskytovat
  • hospodaření s fondem
  • související legislativa