Jak vzbudit zájem žáků o učení

 

Vzdělávání bude vedeno interaktivní formou, účastníci si budou moci při práci ve skupinách sami vyzkoušet nové metody výuky a jejich aplikaci do vlastního vyučovacího procesu.

  • aktivizační metody a proč je nutné je využívat
  • strategie a metody – je mezi nimi rozdíl?
  • přehled metod – výhody a nevýhody
  • konstruktivistický model učení
  • Kolbův cyklus učení
  • psaní jako prostředek učení
  • skupinová práce, kooperace, týmová práce
  • projektové vyučování
  • strategický plán – aplikace do vlastního vyučovacího procesu