TVOŘIVOST DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-28896/2014-2-715

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Sociální klima v mateřské škole a v rodině včetně podnětného prostředí a sociálních vzorů chování a jejich vliv na tvořivost dětí.
  • Faktory podmiňující tvořivost dětí předškolního věku.
  • Fantazie, poznávací procesy myšlení, slovní pohotovost.
  • Estetická, emocionální a sociální citlivost.
  • Zájmy a potřeba sociálního uznání.
  • Rozvoj tvořivosti pomocí her k odstranění myšlenkových bariér, hraní rolí, hra s příběhy, techniky her zaměřených na představivost, modelové problémové situace, cvičení verbální pohotovosti a kresebné tvořivosti.