Řečový vývoj předškoláka

 

Anotace:

 

  • prenatální, perinatální a postnatální rizika z hlediska vývoje řeči
  • rozvoj řeči – novorozenec, batole, broukání, žvatlání, období 1. roku, 2 let, 3 – 4 let, 5 a více let
  • vlivy různých faktorů na konečnou podobu verbálního projevu
  • nejčastější logopedické diagnózy v předškolním věku – opožděný vývoj řeči, dyslálie, dysfázie, verbální dyspraxie, mutismus, brebtavost, koktavost
  • školní zralost a řeč, jak pracovat s nejčastějšími řečovými diagnózami
  • kdy zajít ke klinickému logopedovi, PPP, SPC, logopedická cvičení
  • příklady z praxe, diskuse