Řečový vývoj dítěte v předškolním věku

 akreditace MŠMT: MSMT-13687/2018-2-471

Anotace:

 

  • prenatální, perinatální a postnatální rizika z hlediska vývoje řeči
  • rozvoj řeči – novorozenec, batole, broukání, žvatlání, období 1. roku, 2 let, 3 – 4 let, 5 a více let
  • nejčastější logopedické diagnózy v předškolním věku – opožděný vývoj řeči, dyslálie, dysfázie, verbální dyspraxie, mutismus, brebtavost, koktavost
  • vlivy různých faktorů na konečnou podobu verbálního projevu
  • školní zralost – oblast zrakové diferenciace, prostorové orientace, matematické představy, fonologické uvědomování, grafomotorika
  • fonematický sluch, sluchová analýza, syntéza, diferenciace
  • jak pracovat s nejčastějšími řečovými diagnózami a jak rozvíjet řeč u předškoláků
  • kdy zajít ke klinickému logopedovi, PPP, SPC, logopedická cvičení
  • příklady z praxe, diskuse