Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie

 

Anotace:

  Obecná část:

 

 • rozdílné chování mužů a žen ve stresu vyplývajícím z konfliktu, vliv pohlaví na zvládání konfliktů
 • typologie lidí podle afinity ke stresu či konfliktům - hranice přetížení, hysterie, vyhledávači vzrušení (sensation seekers), autostimulační chování ("samosírací")
 • časový průběh jednání s konfliktním manipulátorem či cholerikem a psychomotorické tempo při jednání. Konflikty a cirkadiánní cyklus.
 • typologie nejčastějších případů, které učitel potkává ve své práci
 • práce s vlastními limity - kdy nám dochází síla, trpělivost, rozum, strach z napadení, strach o blízké, o vlastní život, o zaměstnání. Vyhýbání se konfliktům za cenu ztráty (nejen profesní) identity.
 • rozvaha - kdy do konfliktu jít aktivně a kdy se mu naopak vyhnout.
 • zásady emailové a telefonní komunikace s lidmi, kteří vyhledávají konflikty.

 

 

 

Speciální část:

 

 • odlišné uvažování v konfliktu u normálního člověka a u poruch osobností, zejména u chronických manipulátorů
 • definice manipulace, typologie, určování druhů manipulativního chování na příkladech
 • manipulativní pravidla, hry podle Berneho (transakční analýza), cyklus manipulace a antimanipulace, deriváty manipulace (pocit nároku, závist, sebelítost a sebenenávist), odlišné morální zásady manipulátorů, ostrůvkovitá společnost
 • prožívání manipulátorů při úspěšné a neúspěšné manipulaci, degenerace mluvy, distribuce viny versus dominance
 • odlišné prožívání konfliktů u typů s převahou psychické obrany popření versus projekce (Hypochondrie versus fobie.)