Dítě v krizové životní situaci

 Anotace:

 

 • krizové životní situace dítěte
 • dítě a rozvod
 • průběh rozvodu, přechod do válečného stavu, přesun lásky z bývalého partnera na děti, tlačení dítěte do nucené volby preferovaného rodiče – syndrom odcizeného rodiče, oidipální komplex a jeho dopad na postoje dětí vůči učitelům, zejména chlapců vůči učitelkám
 • doprovodné patologie krizových situací
 • citová labilita, agrese, nadměrný stres
 • následky střídavé výchovy
 • nedostatek spánku a počítačová závislost
 • únik dětí z nesnesitelné reality do virtuálních vztahů
 • zneužívání dětí
 • zneužívání dětí v boji s druhým partnerem, falešná sexuální obvinění, předávání dětí a bitky o ně na půdě školy, popř. před ní, nucení učitelů k zaujetí stanoviska (hledání spojenců), spolupráce s OSPODy
 • možnosti a role pedagogických pracovníků