Sexualita dětí a dospívajících

 Anotace:

 

  • vývoj sexuality u dětí a mládeže
  • v čem je sexualita pro náš život důležitá
  • oblasti sexuální výchovy
  • sexuální patologie
  • jak mluvit s dětmi o sexu, nácvik komunikačních dovedností pedagoga při provádění sexuální výchovy
  • bezpečnější sex a pohlavně přenosné infekce