Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

 Anotace:

 

  • sebepoznání, sebeobraz svých vlastností a kvalit, přednosti a vlastní hodnoty
  • co utváří obraz o vlastní osobě a vlastní profesní roli?
  • rozvojové potřeby jedince a plán osobního rozvoje
  • pilíře partnerských vztahů a přístupů ke kolegům
  • kvality pedagogických pracovníků a budování profesní komunity
  • emoce, druhy emocí, jejich projevy a zvládání
  • schopnost a dovednost sdělovat instrukce a informace
  • přijímání a poskytování zpětné vazby